Entwodiksyon


Entwodiksyon
Premye nan twa pati yon redaksyon, yon disètasyon ki anonse odyans elèv la de kisa li ap ale pale nan devlopman an. Prezante yon moun devan yon lòt moun.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Devlopman — Shak etap yon bagay ki ap devlope pase pou li rive nan dènye etap devlopman an. Yonn nan twa pati nan yon redaksyon, yon disètasyon kote elèv la pale de sijè a prèske san limit. Pati nan yon redaksyon, yon disètasyon ki ant entwodiksyon an avèk… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Disètasyon — Ekri sou yon sijè nan klas segondè kote elèv la gen pou li pale de sijè a sou plizyè paj. Yon disètasyon gen yon entwodiksyon, yon devlopman, e yon konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Ekri — Mete plizyè lèt ansanm pou fòme mo. Mete plizyè mo ansanm pou fòme fraz. Mete plizyè fraz ansanm pou fè paragraf. Kreye yon sijè ki gen entwodiksyon, devlopman, konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Istwa — Nenpòt bagay ki pase deja e moun kontinye ap pale ou byen ekri sou li. Moun ki ap rakonte yon istwa kòmanse avèk yon entwodiksyon, yon devlopman, e fini avèk yon konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Redaksyon — Yon devwa pwofesè bay elèv lekòl primè kote yo gen pou yo pale de yon bagay tankou yon moman nan lavi yo, yon bèt e latriye. Yon redaksyon gen twa pati: entwodiksyon, devlopman, konklizyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl